Μέσα από το παρόν ερωτηματολόγιο ο ΣΥ.Φ.ΦΑ.Σ.ΔΥ.Μ. ΣΥΝ. Π.Ε. ζητά την επικοδομητική κριτική σας, στοχεύοντας σε μια συνεχή βελτίωση

της λειτουργίας του και της ποιότητας των υπηρεσιών που σας παρέχει.

Παρακαλούμε αφιερώστε λίγο από το χρόνο σας στην συμπλήρωση και την υποβολή του παρακάτω ερωτηματολογίου. 

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τον χρόνο σας.


  

1) Είστε ικανοποιημένοι με τον τρόπο λήψης της  παραγγελίας σας;

Πολύ ικανοποιημένος
Ικανοποιημένος
Μέτρια ικανοποιημένος
Καθόλου ικανοποιημένος
Δεν γνωρίζω / Δεν απαντώ
2) Είστε ικανοποιημένοι με την συμπεριφορά του προσωπικού κατά την λήψη των παραγγελιών σας;
Πολύ ικανοποιημένος
Ικανοποιημένος
Μέτρια Ικανοποιημένος
Καθόλου ικανοποιημένος
Δεν γνωρίζω / Δεν απαντώ

3) Είστε ικανοποιημένοι με το χρόνο απόκρισης στις παραγγελίες σας;

Πολύ ικανοποιημένος
Ικανοποιημένος
Μέτρια ικανοποιημένος
Καθόλου ικανοποιημενός
Δεν γνωρίζω /Δεν απαντώ
4) Είστε ικανοποιημένοι με το καθημερινό ωράριο δρομολογίων & την τήρηση αυτού;
Πολύ ικανοποιημένος
Ικανοποιημένος
Μέτρια ικανοποιημένος
Καθόλου ικανοποιημένος
Δεν γνωρίζω / Δεν απαντώ
5) Είστε ικανοποιημένοι με την συμπεριφορά του προσωπικού κατά την παράδοση των παραγγελιών σας;
Πολύ ικανοποιημένος
Ικανοποιημένος
Μέτρια Ικανοποιημένος
Καθόλου Ικανοποιημένος
Δεν γνωρίζω / Δεν απαντώ
6) Είστε ικανοποιημένοι από την ορθότητα των παραγγελιών που εκτελούμε (σωστά προϊόντα σε σωστές ποσότητες);
Πολύ ικανοποιημένος
Ικανοποιημένος
Μέτρια Ικανοποιημένος
Καθόλου ικανοποιημένος
Δεν γνωρίζω / Δεν απαντώ
7) Είστε ικανοποιημένοι με την ακρίβεια των τιμολογίων και των συνοδευτικών εγγράφων των παραγγελιών;
Πολύ ικανοποιημένος
Ικανοποιημένος
Μέτρια ικανοποιημένος
Καθόλου ικανοποιημένος
Δεν γνωρίζω / Δεν απαντώ
8) Είστε ικανοποιημένοι με την συσκευασία παραλαβής της παραγγελίας σας (είδη ψυχρής αλυσίδας - υγρά - εύθραυστα);
Πολύ ικανοποιημένος
Ικανοποιημένος
Μέτρια ικανοποιημένος
Καθόλου ικανοποιημένος
Δεν γνωρίζω / Δεν απαντώ

9) Είστε ικανοποιημένοι με την ανταπόκριση σε τυχόν παράπονα και διαχείρηση αυτών (επίλυση) από τη διεύθυνση;

Πολύ ικανοποιημένος
Ικανοποιημένος
Μέτρια ικανοποιημένος
Καθόλου ικανοποιημένος
Δεν γνωρίζω / Δεν απαντώ

10) Είστε ικανοποιημένοι με την συμπεριφορά του διοικητικού προσωπικού;

Πολύ ικανοποιημένος
Ικανοποιημένος
Μέτρια ικανοποιημένος
Καθόλου ικανοποιημένος
Δεν γνωρίζω / Δεν απαντώ
11) Είστε ικανοποιημένοι με τον τρόπο διαχείρισης των επιστρεφόμενων ειδών;
Πολύ ικανοποιημένος
Ικανοποιημένος
Μέτρια ικανοποιημένος
Καθόλου ικανοποιημένος
Δεν γνωρίζω / Δεν απαντώ

12) Πώς αξιολογείτε την γενική εικόνα του ΣΥ.Φ.ΦΑ.Σ.ΔΥ.Μ σε σχέση με τις ανταγωνιστικές φαρμακαποθήκες (προσφορές, ποικιλία προϊόντων κ.α.);

Πολύ καλή
Καλή
Μέτρια
Καθόλου καλή
13) Είστε ικανοποιημένοι με τον τρόπο διαχείρισης της κρίσης Covid-19 από τον ΣΥ.Φ.ΦΑ.Σ.ΔΥ.Μ.;
Πολύ ικανοποιημένος
Ικανοποιημένος
Μέτρια ικανοποιημένος
Καθόλου ικανοποιημένος
Δεν γνωρίζω / Δεν απαντώ
14) Είστε ικανοποιημένοι με την επάρκεια προϊόντων κατά τη διάρκεια της κρίσης Covid-19;
Πολύ ικανοποιημένος
Ικανοποιημένος
Μέτρια ικανοποιημένος
Καθόλου ικανοποιημένος
Δεν γνωρίζω / Δεν απαντώ

15) Παρακαλούμε σημειώστε τυχόν παρατηρήσεις / προτάσεις για βελτίωση:

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ:

 συμπληρώστε την επωνυμία του φαρμακείου και κάντε υποβολή την παραγγελία σας
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ: