ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥ.Φ.ΦΑ.Σ.ΔΥ.Μ. ΣΕ ΑΝΤΙΒΗΧΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

                1-4 ΤΜΧ ΜΙΧ ΕΚΠ 14% 5-11 ΤΜΧ ΜΙΧ ΕΚΠ 17% >=12 ΤΜΧ ΜΙΧ ΕΚΠ 22%

 

                Συμπληρώστε παρακάτω τις ποσότητες τεμ. που επιθυμείτε
                       
                                                                                

              1 - 11 ΤΜΧ ΜΙΧ ΕΚΠΤΩΣΗ 5%     12 ΤΜΧ ΜΙΧ κ ΑΝΩ ΕΚΠΤΩΣΗ 13%

 

Συμπληρώστε παρακάτω τις ποσότητες τεμ. που επιθυμείτε

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ: