ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥ.Φ.ΦΑ.Σ.ΔΥ.Μ. ΣΥΝ. ΠΕ. ΣΕ ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ

Τιμη Μονάδος: 8,99 € από το 1ο Τεμάχιο (ημερ/νία λήξης: 31/01/2024)

Συμπληρώστε παρακάτω την ποσότητα τεμαχίων που επιθυμείτε την

επωνυμία του Φαρμακείου σας και πατήστε υποβολή

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ: